SeniorDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på SeniorDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Politikk, samfunn og økonomi >> Debatt


Anonym

SKAMMELIG! SKAMMELIG! SKAMMELIG!

Nei, dette gjelder ikke individets moral og etikk. Men STATENS!

Vigdis J. Reisæter slipper i disse dager boken "Jeg skal hjelpe deg. En sykepleiers farvel til eldreomsorgen." Etter 10 år i eldreomsorgen gir hun en  presentasjon av mindre stolte øyeblikk fra innsiden av norsk eldreomsorg. 

"-Planen min var i utgangspunktet å bare la flukten min fra yrket forbigå i stillhet. Men i mine nesten ti år i eldreomsorgen var jeg vitne til så mye uverdighet og uetiske forhold." sier Reisæter, som til slutt bestemte seg for å skrive bok.

-Det skjer definitivt mye bra i geriatrien, men det finnes også en mørkere historie om hvordan vi som samfunn behandler våre eldre og våre helsearbeidere. Dersom man skal ha håp om forandring, så trenger også den delen av fortellingen belyses. Derfor skrev jeg denne boken.

IKKE ENKELTSTÅENDE
Historien i boken er mange og hjerteskjærende. Det er fortellinger om sult, om manglende stell og feilbehandling. Om gamle som må dø alene. Tidsnød og mangel på fagfolk går som en forklarende rød tråd gjennom hele boken. 

-På sykehjemmene bor det mennesker med opp til flere komplekse diagnoser hver, og store dele av tiden blir de tatt vare på av mennesker uten fagkomeptanse. Da kan konsekvensene bli svært store, mener den tidligere sykepleieren - som understreker at hun ikke er ute etter å kritisere enkeltpersone eller spesifikke institusjoner.

-Jeg ønsker snarere å komme med systemkritikk mot hvordan jeg opplever at sykehjemssektoren er styrt og organisert politisk, og hvordan vi på bakgrunn av det behandler våre eldre og helsearbeidere. 

Det er ikke bare i de største byene bemanningen og fagdekningen er faretruende lav, mener Reisæter.  

-I etterkant av en kronikk jeg skrev da jeg sluttet som sykepleier i 2018 fikk jeg enormt mange henvendelser fra pleiere over hele Norge, og også utenfor landegrensene, som kjente seg igjen i det jeg skrev om underbemanniing, sykepleiermangel og budsjettkutt. Og hvordan dette går direkte ut over pasientsikkerheten på deres arbeidsplass. Pluss på med de mange negative oppslagene i mediene om norsk eldreomsorg, det er for mange til at det kan betraktes som enkelststående hendelser.

TRENGER RO OG FOUTSIGBARHET
Den tidligere sykepleieren mener det særlig syndes mot retten på nødvendig mat og forsvarlig helsehjelp. Ifølge Reisæter er mange sykehjemsbeboere i fare for å bli underernærte når pleieren ikke har tilstrekkelig tid til rutiner rundt mat og måltider.

Hun peker også på flere andre forhold som forringer livskvaliteten sterkt, som å måtte sitte timesvis på et rom alene uten å vite når du får dekket dine primære behov. Det kan være at du ikke får gå på toilettet når du har behov for det - og kanskje får du en pille i stedet for menneskelig kontakt når du er redd. Du greier kanskje å kre deg ut på gangen for å be om hjelp, bare for å registrere at pleierene må løpe rett forbi deg på grunn av andre akutte forhold. 
(fortsetter i neste kommentar)    senior-man
Anonym


(fortsettelse)

Forfatteren tør nesten ikke tenke på hvor vi er på vei dersom ikke noe gjøres med fagdekningen og grunnbemanningen på avdelingene rundt om. 

På spørsmål om vi kan lese boken som en advarsel, svarer forfatteren uten videre betenkningstid:

-Ja, det kan man i aller høyetse grad. Jeg har ikke samvittighet til å tie lenger, jeg har sett og opplevd for mye til det. Les gjerne boken som min lengste avviksmelding noensinne, sier hun.

Forfatteren av boka sier inneldningsvis i artikkelen at andelen eldre og pleietrengende øker, men det blir  færre hender til å lindre, pleie og trøste.

https://wwe. msn.com/nb-no/nyheter/other/tok-farvel-med-jobben-som-sykepleier-med-boken-som-kan-leses-som-en-advarsel/ar-BB1eWOXi?ocid0msedgdhp


Til norske politikere, byråkrater og den norske stat:

SKAMMELIG! SKAMMELIG! SKAMMELIG!

Ikke rart politikerforakten er skyhøy!


(slutt innlegg)
Anonym
Tror ikke at corona-tiden har vært noe bedre for dem som bor på sykehjem.  
Jeg har vært på kanskje 6 sykehjem,  og det er stor forskjell. Både bygningen, personalgruppe, beboerne, ledelsen, og pårørende betyr mye. Vil skryte av en avdeling på Tjøme sykehjem som er sosial, og fin. Godt å være et sted hvor er en god tone blant alle. 
Vi må først lære av stedene som fungerer bra. 
Mange steder som er tunge, og under-bemannet. Et trist kapittel.  
En annen ting er at sykehjem kan være fine arbeidsplasser. Nå har ofte mange innlagte gjort mer i livet, og det er mer å prate om. Tror det blir et livligere miljø på sykehjem i framtia. 
Anonym
Ja, forfatteren av boken undertsreker jo at det er mye bra i eldreomsorgen også, heldigvis. Og de ansatte gjør uten tvil en fantastisk jobb, enten det er bra eller dårlig. Men vi må ikke underslå at slik er det ikke over alt, selv om det tilsynelatende kan se slik ut. 
Erna har jo stort sett, etter hun innførte stoppeklokke-metoden, ikke gjort annet enn å skylde på at sykepleiere har for dårlig utdannelse, ikke minst når det gjelder mat, og har mast om etterutdanning all sin dag. Men skulle tro alle vet hvordan man skal gi de eldre mat, spesielt når maten kommer ferdig laget til sykehjemmene. Så tror ikke noen trenger etterutdannelse til det.
Det er jo også mange pårørende som er fortvilt, det har jo kommet frem i media. 
Dessverre blir man idag ikke hørt uten man roper høyt. 
Anonym
Vil ikke gi Erna skylda. Jeg tror ikke nødvendigvis at alt blir så mye bedre selv om det er fler på jobb, selv om noen steder er klart under-bemanna. Det som er trist er at bevilgninger ikke er etter behov, men utifra hvem som ordlegger seg best. Det er bare Jus.
Anonym
Så nylig på Norge Rundt at et eldrehjem i Kristiansund samlet de eldre en gang i måneden når byens fotballkubb spilte kamp. Da sang de både gamle bysanger og sanger forballkubben hadde, fikk servet både vin og det som skarpere var, og stemningen så ut til å være stor. En eldre kvinnelig pleiepasient, tydeligvis med på notene, men fotball var ikke noe for henne, hadde det enda vært håndball! Men trivelig og sosialt hadde de det i alle fall. Tror ikke det skal så store tiltakene til. 

Så også for flere år siden fra et eldrehjem i Danmark. Avdelingslederen nektet å bruke all sin tid på kontoret til daglige rapporter m.m som hun var blitt pålagt, fikk selvsagt problem på grunn av det, men hun ga seg ikke.  I stedet jobbet hun både aktivt og kreativt for at de eldre i praksis skulle få det bedre og triveligere. Hun hadde innført danseaften en gang i uka, med musikk og vin til. De hadde også fått sin egen lille butikk med nødvendige varer de måtte ønske, alt fra mat, drikke og vin til skjønnhetsartikler hvor de kunne handle når de ville. Også eget kjøkken hvor de kunne ta seg mat når de ville. Beboerne betalte selv og ordnet ut med alt,  det gikk glimrende.  Og de gikk mye tur ute. Trivselen gikk betraktelig opp, og medisinbruken tilsvarende ned. Det er vel tvislomt om en avdelingsleder kunne gjort noe slikt i Norge i dag. 

For en del år siden var det et innslag fra et norsk eldrehjem hvor de virkelig hadde satset på gynmastikk, trening og turer ute i det fri. Det viste seg at mange som var avhengig av rullator etter hvert kvittet seg med den og endte opp med å gå lange turer daglig! Og enkelte begynte å sykle og ble ivrige syklister! Helt utrolig! Om med langt bedre helse, også langt bedre trivsel, og mye mindre tid til stell og pleie!  Medisinbruken gikk selvsagt drastisk ned, og utgiftene for staten tilsvarende. Men det er klart de måtte ha noen ansatte til å kunne realisere dette. Et meget lønnsomt tiltak for alle parter, ikke minst for staten. Men sikkert uhyre vanskelig i dag å få til, men alle forskriftene som skal etterfølges, rapporter som skal skrives og felles planlegginsgmøter m.m. som skal gjennomføres til enhver tid. Å være kreativ med enkle midler til felles beste, bør helst ikke forkomme i dag, kan det se ut til...staten må ha kontroll med alt, slik jeg ser det. Og kan en ved tiltak få medisinbruken ti å gå kraftig ned, så blir det jo noen som taper grovt med penger! I snitt tar i dag eldre på sykehjem ca 16 ulike tabeletter daglig! Og de er slett ikke billige! Selvsagt foreskrevet av leger som knapt har konsultert pasientene. Noe er galt, og bør endres, spør du meg. Vi lever i et spindelnett av lover og forskrifter som ser ut til å gjøre de fleste handlingslammet og hindre all frihet og skaperkraft. Etter jussen kom inn i bildet for å "ha sin rygg fri for ansvar" (og ingen snart har ansvar lenger), ser det ut til at det bare har blitt verre og verre, de eldre  kun til oppbevaring. Sunn fornuft er visst en saga blott. 
Anonym
Ja, forfatteren av boken undertsreker jo at det er mye bra i eldreomsorgen også, heldigvis. Og de ansatte gjør uten tvil en fantastisk jobb, enten det er bra eller dårlig. Men vi må ikke underslå at slik er det ikke over alt, selv om det tilsynelatende kan se slik ut. 
Erna har jo stort sett, etter hun innførte stoppeklokke-metoden, ikke gjort annet enn å skylde på at sykepleiere har for dårlig utdannelse, ikke minst når det gjelder mat, og har mast om etterutdanning all sin dag. Men skulle tro alle vet hvordan man skal gi de eldre mat, spesielt når maten kommer ferdig laget til sykehjemmene. Så tror ikke noen trenger etterutdannelse til det.
Det er jo også mange pårørende som er fortvilt, det har jo kommet frem i media. 
Dessverre blir man idag ikke hørt uten man roper høyt. 


Til senior-mann.
Takk for at du her tar opp et veldig viktig tema.
Et tema politikere og myndigheter ikke liker å røre så mye ved.
Selv har jeg over 40 år fartstid innen helsesektoren,så jeg kjenner til det meste av det som nevnes her ut fra den boken du refererer til.

Gjennom media har vi noen ganger fått innblikk i tragedier fra syke og aldershjem ol.
Eldre som ligger i timesvis i egen avføring. Eldre/ syke som sulter ihjel osv.....lista ER lang.

Jeg er helt enig at det er SKAMMELIG at et av verdens rikeste land,Norge behandler sine eldre på en slik simpel og grufull måte.
Jeg vil også påstå at flere som jobber innen helse ALDRI skulle jobbet med mennesker!

Mange ufaglærte blir satt inn for å pleie svært syke personer,noe som er veldig uansvarlig.
Tror jeg stopper her ellers så blir det nesten en avhandling om tema.

Erna Solberg er globalist og tenker ikke så mye på hva som skjer i Norge verken på den ene eller andre måten. Hennes mål er egen karriere og maktposisjon utenfor Norge.
Hun følger samme maktens vei mange før henne også har gjort!
Anonym
Innen helsevesenet er det en ting som er fantastisk bra, nemlig Akutt-helsetjenesten og påfølgende intensivbehandling. Ble selv sendt med helikopter, hjerteinfarkt, til Haukeland, rett på operasjonsbordet og slapp heldigvis operere, fikk satt inn stent og var lys våken hele tiden. Jeg var imponert fra første stund, fra sykebilen kom hjem til meg! Og på overvåkningen etter insetting av stent ble jeg overvåket og pleiet som en fyrste! Helt utrolig! Kunne ikke vært i tryggere hender! Men ikke mange dagene det...så rett over til orinært og lokalt sykehus, det var som å komme til en helt annen verden, selv om pleierne gjorde så godt de kunne.

Alle institusjoner innen helse er vel "bedrifter" i dag, hvor det foregår en "produksjon" og pasientene i driftsrapporter beskrives som "varer" meg eget nummer,  og hvor det skal være balanse mellom kredit og debit som i en hvilken som helst annen bedrift, slik jeg har forstått det. Er dette rett, så sier dette jo sitt om hvilket menneskesyn som ligger til grunn. Og det er selvsagt en politisk beslutning, hvor produksjonssystemer innen industrien forsøkes å overføres direkte på mennesker. Men man bør ha så pass vett i skallen at man skjønner at  vi mennesker er mer enn "varer".
Anonym
En selvopplevd historie. En barnløs slektning av meg var på omsorsgsenter i flere år, hadde det svært bra der. Men snublet på rommet sitt og brakk hoften, 97 år gammel, ble sendt på sykhus. Da jeg kom dit lå vedkommende nærmest i koma, sannsynligvis fått for mye morfin, en sykepleier tipset meg om det. Så kom en kvinnelig og ansvarlig lege. Jeg ble innkalt på hennes kontor. Hun la ut om min slektning hadde hatt et langt og godt liv, og det var kanskje på sin plass å la min slektning ikke lide nå og bare avslutte nå. Jeg fikk hakeslepp! Tross sin alder, var min slektning svært åndsfrisk, hadde all sin dag hatt en jernhelse, og kunne gå både fra og til spisesal uten gåstol eller annen hjelp, og syntes at det var svært godt og trygt å være på omsorgssenteret, klagde aldri på noe. Jeg sa da til litt strengt til denne kvinnelige legen: "Du har vel ikke tenkt å avslutte vedkommendes liv på grunn av at vedkommende har hatt et langt og godt liv???!!!" Da ble hun stum. Neste dag fikk jeg telefon om at min slektning var operert, og alt var gått helt fint. Min slektning levede i beste velgående og døde mett av dage 101 år gammel. 

Denne kvinnelige legen gjorde vel ikke annet enn det som var forventet av henne, og slik var "politisk korrekt" for å bruke et uttrykk på det, og lojal overfor "arbeidsgiver" og sykehuseier. Men det går an å si fra. 
Anonym
Ja det er fryktelig trist enkelte steder.  Oppskakende hendelser i livet kan utløse depresjon. 
Jeg tror at ved å ha det hyggelig alle sammen og være inkluderende, er det beste utgangspunktet for en avdeling.