Møteplassen for seniorer og voksne over 40 år
Skriv en hilsen til alle på SeniorDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Tilbakemeldinger >> Debatt


Anonym

Fornying medlemskap

Eg treng eit bankkontonr. for å fornye medlemskap.
Med helsing Trevis.
Anonym
Medlemskapet fornyes automatisk hver måned inntil du selv sier det opp.
Anonym
Ååå ja, det er ikke kontant oppgjør ....
Anonym
Du kan bruke mobil, betaler per gang og blir avsluttet automatisk om du ikke betaler på nytt.