SeniorDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på SeniorDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Politikk, samfunn og økonomi >> Debatt


Anonym

Selvbestemt abort/ fastlegens reservasjonsrett...

Jeg satt og så litt på Stortingets spørretime i dag og en av sakene var da spørsmålet om fastlegen skal ha lov til å reservere seg i abortspørsmålet. Det er mulig at jeg har misforstått noe men slik jeg ser det så risikerer altså en ung kvinne å komme til sin fastlege for å søke abort og så skal da denne legen kunne nekte å henvise kvinnen videre??? Jeg trodde denne diskusjonen var over for mange år siden og at Norge hadde en helt klar lovgivning som sier at her er det kvinnen som bestemmer.

Er det da slik at fastlegene kan reservere seg mot Norsk lov???
Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Er vel enn så lenge et forslag som er sendt ut på høring, så ingenting er vel vedtatt.
Slik jeg har forstått det så skal leger som har et livssyn eller faglige synspunkter som taler mot abort kunne reservere seg mot dette.  Kvinnens rettigheter skal det ikke gjøres noen endring på.

Men det må jo i så fall være noe som fanger opp slike situasjoner da.  Kan ikke være sånn at en skal vente på å få skiftet fastlege. 

Etter det som kommer frem i media så tror jeg hele forslaget kommer til å renne ut i sand.  Er alt for mange Høyreordførere som har gått i mot forslaget allerede, og det er ikke flertall i Stortinget for å vedta reservasjonsrett.
Anonym
Jeg vet at det bare er et forslag og håper inderlig at det aldri blir vedtatt.

Årsaken til at jeg hisser meg opp er sikkert åpenbar; Da jeg var helt ung satt der en nemd med skjeggete gubber som skulle bestemme over kvinnens skjebne, Den dag i dag sitter der katolske prester over hele verden som forsøker å gjøre samme jobben. Vi har fått en lovgivning i dette landet som plasserer ansvaret der det skal være nemlig hos kvinnen selv og da burde ikke det være noe å bruke stortingets tid på. En fastlege er ansatt for å ta seg av hver enkelts helse på best mulig måte og kan han ikke forene sin legegjerning med Norsk lov så bør han finne seg en annen jobb. Jeg synes faktisk det er en skam at en stiller flere spørsmål om denne saken.
Anonym
Forsåvidt enig, men jeg har heller ikke sansen for å presse på noen oppgaver de er i mot.
Burde kunne løses ved å hoppe over fastlege-leddet
Anonym
Jeg er helt enig med det å hoppe over fastlegeleddet. Til en viss grad kan jeg forstå og respektere helsepersonell sin reservasjon mot å utføre selve inngrepet men det eneste fastlegen trenger å gjøre er å henvise til annen instans. Derfor er diskusjonen i mine øyne meningsløs og den koster både tid og en stor del av skattebetalerenes penger.

Som gammel rødstrømpe må det være lov å hisse seg opp iblant.
Anonym
Eg kastar meg inn i debatten.... Eg er veldig einig med løvemor. Og det einaste positive eg ser ved at denne saka har kome opp er at vi får avdekka at fastlegane har praktisert ein reservasjon som dei ikkje har rett til. Den som utfører inngrepet kan reservere seg, men ingen andre. Så ja, løvemor. Dei reserverer seg mot norsk lov.... Og det har dei fått lov til.... Eg håpar at kommunane nektar å iverksette dette, om det evrt vedtatt.
Anonym
Den som er abortsøkjar har faktisk rett på råd og rettleiing om ho ønskjer det. Det ser eg som eit argument imot å hoppe over fastlegeleddet... I tilllegg til at eg syns at det er ille om nokre få "strnakkar" skal endre ein praksis som ser ut til å fungere godt for dei fleste.
Anonym
Du har helt rett når det gjelder dette met rådgivning men dette leddet tror jeg helsesøster tar vare på i dag, i alle fall når det gjelder de yngste. Men hele forslaget er et forsøk på å uthule de rettigheter kvinner har slåss for i uminnelige tider. Så utrolig mamge kvinners liv har blitt ødelagt av menn som klapper seg på brystet og tror de vet så mye bedre enn oss. Det er på tide at samfunnet aksepterer at denne loven er kommet for å bli og fastlegens oppgave er å veilede samt henvise kvinnen til rett instans.
Anonym
Jeg så også den smaksløs og tafatte måten, statsmenisteren prøvde å forsvare hvorfor. Den påtroppende regjeringen hadde latt seg press til å fremme lovforslag til, legers resvasjonstett i abortspørsmålet.
De blå måtte gota Krf sitt krav om fremme denne lov. For, imot kompensasjon få Krf sin støtte til å danne regjering
Jeg tillate meg å reise spørsmål om demokratiet. Når et minioritets parti kan sitte i vippeposisjon, å trumfe igjennom sine sær intresser.
Her er det snakk om makt ikke demokrati.


Fredrikstadmann
Tror neppe Krf i regjerings forhandlingene ville blitt fornøyd med å få sendt loven ut på høring.
Et parti som i abotrspørsmålet nærmes ligner et fundamentalistis parti,Som setter seg til doms over kvinners dømmekraft, om sin egen kropp og sinn ve og vel.
Noe som best kan underbygges med Krf sin mann uttalte under debatten i går

Sittat: Familien er først og fremst en produksjons enhet: Sitat slutt

Jeg trodd aldri jeg skulle få høre at en familie først og fremst er en produksjons enhet.
I hvet fall ikke fra stortinges talestol.
I min familie har den som bærer de største byrder en og alen tatt valge om å ville bære fram barn.Kvinner.

Det er vel flere enn leger som kunne tenke seg å ha resvasjons rett mot enkelte lover.
Leger står også fritt til å bytte yrke hvis de ikke ønsker og følge norsk lov.
Prester måtte ta sin kappe og krage, å gå når de ikke bøyde seg for norsk lov.

Løvemor
Jeg gikk vel utenom ditt opprinnlige innlegg reiste spørsmålet om.
Det beklager jeg. Men jeg blir så inderlig forbandet, når det igjen skal stikke kjpper i hjulene for kvinners rett til å bestemme over egen kropp

Svaret mitt burde kort og godt vært.
Leger skal bøye seg for lover vedtatt av den lovgivende forsamling som stortinget er
.
Anonym
EINIG!!!!
Anonym
æ har ikke lest alle svaran, men kort å presist syns æ de leger som vil reservere sæ mot å henvise en kvinne videre, burde pakke sammen legekofferten og finne sæ en ny jobb.
makan t dustete forslag....
Viser side 1 av 3 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste