Møteplassen for seniorer og voksne over 40 år
SeniorDate
SeniorDate sier: Har du en iPhone eller Android telefon? Da kan du laste ned SeniorDate sin mobilapp helt gratis :)
Skriv i megafonen

Forum >> Praterommet >> Debatt


Anonym

Åpent brev til Adm

ORDBRUK
Adm  skriver de har blitt kalt mye

Overgår ordbruken som er blitt brukt ovenfor dere nedenfore sitater?

Jeg har blitt benevnt som en helvetes dust. jævela idiot, du har ikke så mye oppe i hodet at du klarer å skrive svarene dine selv.
Du er ikke bedre enn de helvetes kristene idiotene som tror på det hvitkledd spøkelse gikk omkring her for 2000 år siden.
Det er sitater tatt ut av innlegg til meg. Fra to personer. I To uavhengie episoder
Adm ble varslet, men det drøyte før dere tok afære. Hvorfor?
( Tror setningen som er uthevet fortsatt ligger åpen )

SD sine rutiner!

Hvem fatter beslutning om utestengelse av medlemer?

Er det en person?
Eller er det ei nemd? i så fall, hvor mange medlemmer består nemda av?

Er det opprettet ei uavhengi klagenem. Hvor utestengte medlemer kan få prøvd saken på nytt?
Hvis ikke, Hvorfor er klagerettet tatt fra medlemer?

Når det kommer klage på et medlemmer. Varsles det berørte medlemmet om at det er innlevert klage?
Blir medlemmet gjort kjent med klagens innehold?  

I svar til meg av 27.02 Hvis jeg ikke har misstolker svaret. Nevnes det at det er kommet inn klager på flere personer. 
Er jeg en av som det er levert klage på, Ber jeg om å bli gjort oppmerksom på at det foreligger klage. Og haa klagen går ut på
Navn skal selvfølgelig ikke oppgis

Jeg ser gjerne at klagen blir lagt ut offentlig. 
Går det mot Sd etiske regler å legge klager ut til offentlig ettersyn. 
Ber jeg om å bli kjent med orlyden  personlig.

Jeg vil gjøre Adm oppmerksom på at det er eller har vært oppfordret til, kolliktiv klage på fire navgitte personer,
Fra noen av Sd medlemer tidligere
Med målsetning å få dem kastet ut. De fire ble benevnt som BÆRMEN

Jeg vil  påpeke at Pernille er en av de navgitte i den såkalte BÆRMEN
Og kan derav rent ut vært utsatt for urette klager. 

En sak skal belyses fra to sider 
Jeg er noe usikker på om Pernille har fått saken sin opplys på en objektiv måte.
Jeg oppford er til at Pernilles sak vurderes på nytt. Av andre personer en de som fattet beslutning om utstengelse.

Med fare for å bli utestengt sendes det inn
Viser side 1 av 5 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste
Anonym
Anonym
Her kom du med mange, berettigede og gode spørsmål "Barfrost" og når det gjelder replikken om "det hvitkledde spøkelset" så har du helt rett, det innlegget ligger der fremdeles.

Når det gjelder saken om "Bærmen" der flere medlemmer oppfordret til å utestenge andre så er også jeg en av denne "Bærmen". I helgen så hadde jeg et lite uhell i prosessen med "å avslutte sitt medlemskap". Jeg ville bare sjekke hvordan denne prosedyren fungerte og vips så var profilen borte. Men det gikk greit å melde seg inn igjen så ingen skade skjedd men...
-gjett hvem som var førstemann til å sjekke min profil etter at denne ble lagt ut på ny??? Jo, det var en dame som offentlig på bloggen sto frem og støttet forslaget om utestengelse av "Bærmen" da den dysten pågikk.

Så, her er mennesker som følger med i kulissene og som tydeligvis jobber aktivt for at andre skal bli utestengt. Det har vi jo vert klar over en stund og det var synd at det gikk ut over "Pernille". Som den frittalende dame hun er så vil hun bli savnet av de diskusjonglade.

Når det gjelder dine spørsmål "Barfrost" så håper jeg adm kommer med gode svar. Jeg har litt vanskeligheter med paragraf 4 i medlemsavtalen jeg også, den fremstår litt i "rundeste" laget og kan nok vippe begge veier i en utestengelsesak.
Anonym
tommeln opp for innlegget til Barfrost
jeg venter i spenning på svaret/svarene
Anonym
Tøft gjort Barfrost nå får vi bare vente å se om det kommer noe svar,noe det sikkert gjør etterhvert,skal bli spennende å se svarene
Åpne profilen til SeniorDate
Hei Barfrost!

Dersom du leser vår medlemsavtale som har blitt akseptert ved registrering så er man forpliktet til å behandle hverandre, og vår tjeneste generelt, med verdighet og respekt. Viser til punkt 4 i vår medlemsavtale, legg spesielt merke til teksten som er understreket:


4. Forpliktelser og rettigheter
Det er ikke lov å opprette falske brukerprofiler eller drive reklame for andre tjenester via SeniorDate.no. Det er heller ikke tillat å benytte SeniorDate.no for masseutsendelse av meldinger (spam), eller publisere meldinger med den hensikt å skade vår tjeneste. Publisering av bilder og innhold med pornografisk eller seksuell karakter, samt innhold som på andre kan virke støtende eller krenkede, er ikke tillat. Som medlem forplikter man seg til å vise respekt og god adferd ovenfor andre medlemmer og vår tjeneste generelt. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere eller slette brukerprofiler som på noen måte bryter med vår medlemsavtale.


Sitatene du her kommer med (Ref: "...helvetes dust. jævela idiot, du har ikke så mye oppe i hodet at du klarer å skrive svarene dine selv. Du er ikke bedre enn de helvetes kristene idiotene som tror på det hvitkledd spøkelse gikk omkring her for 2000 år siden.") så er dette klare brudd på denne avtalen. Dette er brudd på lik linje med andre brudd.

Våre rutinger ved slik oppførsel er å gi en advarsel. Dersom vedkommende ikke tar advarselen til etterretning vurderes utestengelse. Utestengelse gjøres av vår administrator, ikke en nemd. Vi har heller ingen uavhengig klagenemn, noe som er uvanlig i slike sammenhenger. Ved sitater som nevnt over er dette klare brudd på våre regler, det er i så måte lite nødvendig å gå flere runder på dette. Ei heller å ha noe nemd som skal vuidere slike ting. Klager tas kun til følge ved klare brudd på våre regler, ikke ved saklige diskusjoner der medklemmer har ulike meninger etc.

Når en klage mottas, så vurderer vi klagen og undersøker om den er reell. Dette gjør vi ved å undersøke om vedkommende faktisk har sagt / skrevet det som klagen består av. Dersom dette er tilfelle kontakter vi vedkommende og ber om at slike ting ikke publiseres, samtidig som vi viser til våre regler som er akseptert ved opprettelse av profil hos oss.

Når det gjelder saken som ble publisert av et medlem med oppfordring til offentlig klage på "bærmen", så ble klager selv utestengt fra vår tjeneste. Vi ønsker selvsagt ikke at det offentlig oppfordres til å klage på medlemmer hos oss, og når dette i tillegg gjøres på en svært lite flaterende måte så sier det seg selv at en slik klage ikke blir tatt til etterretning. Pernille er ikke utestengt på bakgrunn av slike klager, eller klager fra medlemmer som av en eller annen grunn ikke skulle ønske et medlem hos oss. Utestengelse gjøres kun ved konkrete regelbrudd, som ved å publisere innhold som bryter med vårt regelverk.

Vennlig hilsen
SeniorDate
Anonym
Jeg takker for raskt svar.

Noe ble besvart, det takker jeg for.
Men jeg vil forbeholde meg retten til å komme med yterliger bemerkninger
Når resterende spørsmål er besvart.

Med all respekt ADM
Les min hendvendelse til dere en gang til. 
Tror dere vil se at flere spørsmål er ikke besvart.
Ønsker dere ikke å besvare de stilte spørsmål.
Venligs, redgjør Adm avstår å svar på spårsmål som blir reist dere.
Imøteser snarlig svar.

Mvh
Barfrost
Åpne profilen til SeniorDate
Hei,

Er litt usikker på hvilke spørsmål du fortsatt savner svar på, fint om du derfor kan spesifisere dette. Vi vil da selvsagt besvare det også.

Vennlig hilsen
SeniorDate
Anonym
Jeg viser til tidligere stilt s

Hvis jeg ikke misstolket svaret av 27.02 er det kommet inn klage på flere.
Er jeg en av de dere har mottatt klage på.
Ber jeg om å bli gjort oppmerksom på at det fåreligger klage på meg.
Jeg vil ogsp be om å få referert klagens ordlyd.

Jeg ser helst at eventuelle klager rettet mot meg blir lagt ut ogffentlig.
Strider offentlig gjøring av klager mot SD etiske prinsippe, selv om ønsket stilles fra den som klagen er rettet mot
Slik at SD ikke kan etterkomme mitt ønske.
Ber jeg om personlig bli opplyst om klagen(r)
Med referat av klagens innehold.

Imøteser svar.
mvh
Barfrost
Åpne profilen til SeniorDate
Hei!

Vi har mottatt et par klager på deg, men disse har ikke blitt tatt til følge. Begge personene som har klaget på deg har selv blitt utestengt fra vår tjeneste.

På generelt grunnlag kan vi opplyse om at vi ikke legger ut klager vi mottar offentlig, disse blir behandlet konfidensielt. Dersom vi hadde publisert eller delt slike ting med andre ville det føre til at medlemmer ville avstått fra å rapportere inn upassende innholdt etc.

Vennlig hilsen
SeniorDate
Anonym
Det var veldig fint at Barfrost kom med disse saklige spørsmålene og ADM har vel svart bra ,og vi har fått klare svar så nå er det kanskje på tide å avslutte denne diskusjonen?
Viser side 1 av 5 sider, 10 kommentarer per side
Første |   << Forrige  Neste >>  |  Siste