SeniorDate på iOS og Android
Skriv en hilsen til alle på SeniorDate.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Dikt, lyrikk og poesi >> Debatt


Anonym

Velg dine ord.

Folk som må tråkke på andre for å føle seg sterke, mangler bare kjærlighet i hjertet sitt.                       Kjærlighet er det eneste som kan gjøre deg sterk og trygg, heter det. Og det er sant!                      Mennesker som er gode mot hverandre forstår dette.

VELG DINE ORD

Velg dine ord med omhu og takt
..Ord? De kan ha virkelig makt!
Hva som blir sagt i alvor og skjemt,
kan brenne seg fast, og aldri bli glemt.
Mye kan bli sagt som virkelig sårer
og bringe fram såre og bitre tårer.

Misforståelser og vonde ord,
kan gi grobunn til ondskap, slik at den gror.
Vi kan ha for lett til å klandre,
men trenger vi være slik mot hverandre?

Omsorg og kjærlighet, må livet ha.
Det trengs for å leve og ha det bra.
Misunnelse og baktalelse i lange baner,
sårer mye mer enn vi kanskje aner.

Ingen er heldigvis helt perfekte..
Det tror jeg er vanskelig å benekte!
Gi ikke ris til egen bak, 
det er alltid to sider i samme sak.

Sløs med omsorg, kjærlighet, tilgivelse
og å skape glede og fred.
For ingen kjenner dagen, før solen går ned.
- Ukjent
Åpne profilen til Kvalitet
Takk for slike tankevekkende ord, Grete !

Skulle ønske vi kunne minne hverandre på innholdet daglig! Og det som egentlig betyr mest: Å gi hverandre tid, for oppklare eventuelle misforståelser og feiltolkninger, - så en kan gå videre i fordragelighet - og bevare troen på fred mellom mennesker med ulik ballast i livet.. For å ta brodden av det vi ønsker å klare opp i med hverandre, er det ikke uvanlig å ta den andres hånd eller arm, som kan åpne opp for å gjenopprette vennskapet. Og selv om en gjerne ønsker den andres kontakt, får vi bare være åpne for og akseptere at det ikke er et gjensidig ønske eller behov. Vi får lære oss å leve med ulikheter, og heller gå videre med håpet om at tiden kan gi nye muligheter til nye erfaringer og kunnskap. Og - kanskje kommer en dag da et havarert vennskap får en ny sjanse ?

For mange år siden, under et traumatisk samlivsbrudd, klarte jeg å formulere noe i retning av det du skriver, i dette diktet:

VARSOMHET NÅR DU RIVER EN MUR

Vær varsom med hva du sier
til den du snakker med, fordi
de ord som blir sagt vil alltid
treffe motstand på veien til fornuften.

Mennesket du bringer dine ord til,
bygget seg gjennom lang tid
en borg av et forsvarsverk
for hvorfor alt ble slik det ble i livet.

Et menneske med sitt forsvarsverk,
er tryggere på seg selv og mindre sårbar
enn den nakne som må bøye seg
og plukke opp restene av sitt.

Tankeløse kan vi tråkke på vår
venns liv når han ligger nede,
hvis ingen viser hvordan
og hva vi kan si for å gi glede i stedet for sorg.

Rør derfor varsomt
den andres hånd eller arm,
når du sier noe som kan provosere,
for armen trenger støtte når muren faller.

 (Skrevet for ca 12 år siden - av Kvalitet)
Anonym
Dette var nydelig og virkelig til ettertanke "Kvalitet"!!!!


Fikk lyst å skrive et lite vers til som jeg las et sted -
som også er til ettertanke!


Ta en rose og tråkk på den!  
OK, GJORT!


Endret den seg på noen måte?
JA!  


Da kan du si unnskyld til den!
Unnskyld!  

Ble den som den var før du tråkket på den?
NEI!





Tar du poenget????
Anonym
Velg dine ord.
Det var veldig godt skrevet og jeg er helt enig i innholdet. Meldte meg inn i Senior date i dag.
Anonym
Takk for alle gode, varme og kloke ord som dere har delt med oss her!!!
Det er så lett å glemme hvilken enorm kraft ordene har i seg...
De kan både åpne opp for gleden og kjærligheten, og de kan drepe håpet og livsgleden hos et menneske...