Anonym
Opprettet 08.04.2016 av Anonym.
Skal vi beholde monarkiet?
En heftig debatt går i flere medier om vi skal beholde kongehuset eller ikke. Enkelte ønsker folkeavstemming,der andre igjen mener at det trengs ikke fordi monarkiet står sterkt i Norge.
Nestleder i AP Hadia Tajik har gått ut og sagt hun ønsker republikk. Med seg har hun ca 60-80% av AUF. Personlig synes jeg det er lite demokratisk at titler skal arves samt øverste leder av landet,kongen skal gå i arv.
Er det andre her på SD som har meninger om denne saken eller er den ikke så viktig?

Svar på innlegg

Anonym
#1. Postet 08.04.2016 av Anonym
Jo, denne saken ER, eller burde ihvertfall være, viktig! Og jeg synes det er på høy tid at det blir folkeavstemning om dette viktige temaet. Det var vel Kong Haakon som krevde folkeavstemning i sin tid FØR han påtok seg kongsgjerningen. Og som vi alle vet, har det gått over 110 år siden den gang.

At Stortinget med jevne mellomrom har denne saken oppe til debatt, og stemmer over den, har liten betydning, synes jeg. Likedan resultatet av tilfeldige meningsmålinger. En folkeavstemning vil være den rette veien å gå, etter min mening. Og blir det flertall for fortsatt monarki, må det da være en trygghet for de kongelige selv, at de har folket bak seg, så å si.

Selv vet jeg at jeg i så fall vil stemme for republikk. Jeg synes for øvrig det burde være mange flere folkeavstemninger her i landet, enn det har vært. Der er Sveits et godt eksempel.
Anonym
#2. Postet 08.04.2016 av Anonym
Jeg er enig i mye av det du sier her,Jorana.
Anonym
#3. Postet 09.04.2016 av Anonym
Vi er jo et land med demokratisk styresett. Tre deling av makten med kongen som øverste leder. En leder uten egentlig makt til å påvirke vedtak fattet av stortinget. Han kan riktignok nekte å godkjenne vedtak fattet av stortinget, som må legges fram i statsråd to ganger. Tredje gangen må vedtaket godkjennes.
Kongen er rett og slett en gallionsfigur.
Så spørsmålet er om norge er tjent med ett kongehus.

Det kan jo være greit med folkeavstemning. den vil vel bare være rådgivende.
Norges styresett er nedfelt i grunnloven.
Så det må til en grunnlovs endring
Avsetting av kongehuset må vedtat gjennom ett så kalt suveren flertall i stortinge i to stortingsperioder. Det er en lang og omstendig prosess.
Vet ikke vilken betydning en folkeavstemning har, rent borsett fra en popularitets og en troverdighets måling av kongehuset.

Tradisjonelt sett. Er det vel i primitive og voldelige stater leder tittel går arv.
Selv om det ikke er problemfritt med en president. Så mener jeg at tiden er mer enn moden til ett bytte av konge mot en president.
I tredeling av makten i vårt demokratiske styresett

Rett meg hvis jeg har feil
Anonym
#4. Postet 15.04.2016 av Anonym
Monarkiet må me behalda, av dei som snakkar om folkeavstemning er dei fleste innvandrara mm....som har opplevt president...
President er ein pengeperson dvs....den personen som styrer då vert ein som har mykje formykje og ein slik er ikkje i stand til å sjå den vanlige mann/ kvinne på gateplan.
La oss behalda det ein har.

PS: SJÅ OVER DAMMEN KVEN SOM KJEMPAR OM MAKTA DER:
Anonym
#5. Postet 15.04.2016 av Anonym
Det er folket som gir presidenten makt og posisjon gjennom et demokratisk valg. Men kongen får sin makt og posisjon gjennom arv.
Viss det er rikdom du mener med at en president vil få for mye,blir han/ hun bare " småplukk" opp mot kongehuset. Folket som holder gallionsfigurene oppe med sitt luseriøse levesett og rikdommer,har ikke engang innsyn i hva de finansierer.
Personlig ønsker jeg en president velkommen p.g.a. at det er demokratisk og rettferdig.